Mes: gener de 2021

RETRIBUCIONS I JORNADES ANY 2021

El Govern pujarà un 0,9% el salari dels empleats públics en 2021, segons recull el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat. Retribucions i jornades cos mestres, cicles formatius, adults  grup A2 Retribucions i jornades cos secundària, EOI, FP, adults, EAP grup A1 Els afiliats i simpatitzants tenen prioritat per conèixer aquesta informació, si ets dels que també vol estar informat, afiliat. Som el sindicat que no fem vacances  

PENSIONS 2021

Pensions de classes passives  i seguritat social per a 2021 Durant l’any 2021, les pensions es revaloritzen un 0,9% respecte a l’any 2020. El límit màxim d’aquesta quantia ascendeix a 2.707,49 euros. ButlletÍ  Cal omplir formulari 

ATENCIÓ OPOSITORS MESURES PROVA 2

Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants Declaració responsable per accedir a la prova 2 Declaració responsable de no poder presentar-se Declaració responsable per impossibilitat de presentar-se, per la covid-19