Accés al cos d’inspectors d’educació

Llista provisional de persones admeses i excloses

Presentació de reclamacions del 30 de setembre al 14 d’octubre