Presentació de sol·licituds del personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021

Butlletí

¡¡¡¡¡¡ No terços ¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Consulta i modificació de dades.

Accés a la sol·licitud

Reclamació del número d’ordre provisional

Sol.licitud vacants

Accés a la sol·licitud

https://www.instagram.com/asinpreformacioig2020/