Adjudicacions de destinacions provisionals professorat interí

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022.

Accés a l’aplicació

MODIFICACIÓ DE DADES BORSA TREBALL

Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022.

Les persones que han participat en la convocatòria d’accés a la borsa oberta el 16 de juliol de 2021, també poden modificar les dades de la borsa.

DUBTES ADJUDICACIONS PROVISIONALS 1 SETEMBRE

Feu un comentari