ASINPRE informa: paga extra 2014

En la nómina del mes de novembre els treballadors i treballadores del Departament d’educació rebrem  el100% de la paga extra que se’ns devia de l’any 2014.

Després de moltes reivindicacions amb l’Administració ara rebrem el que és nostre!