RESOLUCIÓ EDU/981/2021, de 6 d’abril, per la qual s’assigna destinació definitiva a personal funcionari docent en centres educatius públics de Catalunya.