Assignació destinació definitiva a personal funcionari docent en centres educatius públics de Catalunya.