ATENCIÓ PERSONAL LABORAL

ACORD GOV/144/2022, de 5 de juliol, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar.

De les 800 places PAE que van entrar com a covid solament es quedaran 279.

Volen vender un increment de plantilla quan es una veritable retallada.

Distribució de les places :

184 per TEEI

17 IFES

78 a repartir entre TIS I EE

Les adjudicacions d’aquestes places, seran en un acte públic i presencial, la última setmana d’agost (29-30-31). Prèviament avisaran dels números que estan convocats i del dia.
Qui no estigui entre els numeros convocats, no s’ha de presentar.

El llistat de l’ordre que ocupa cadascú a la borsa, sortirà a finals de juliol, així com també sortirà la llista de centres educatius que tindran vacant TIS.

Qui no pugui personar-se a l’acte públic d’adjudicació a final d’agost i el seu número estigui convocat, podrà delegar a qualsevol persona

haureu de fer una autorització on consta el vostre nom i cognoms i dni de qui autoritza, i posar les dades de l’autoritzat DNI i nom i cognoms
Important el que ha autoritzat fotocòpia del vostre DNI i l’autoritzat DNI original

Si no us presenteu vosaltres i ningú en lloc vostre, i heu estat convocats, us comptarà com a un rebuig i anireu al final de la borsa.