Avís als docents que han sol·licitat la jubilació o pensen sol·licitar-la pròximament.

RESOLUCIÓ EDU/2151/2020, de 7 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

Fa dos anys vam denunciar al Jutjat que es podia renunciar a aquesta sol·licitud de jubilació en qualsevol moment, abans de produir-se la jubilació efectiva. I no com pretenia el Departament d’Educació, que una vegada sol·licitada era irrenunciable