BASES REGULADORES CONVOCATORIES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL INTERÍ


RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Destaca un nou mèrit a l’apartat de formació que per acreditació del domini de la llengua catalana corresponent al nivell C2 del MECR: 5 punts.


Feu un comentari