BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT Llista de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 9 al 18 de març de 2022.Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant com a ens destinatari: Departament d’Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d’inscripció a la borsa. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Borsa de treball de personal docent 

Sembla que ja no sorprenen els atacs del Govern de la Generalitat, de la Conselleria d’Educació, al professorat en general. La manca de recursos, la improvisació, la irresponsabilitat i la ineptitud, s’uneixen a la ignorància i a les bajanades que s’han de sentir gairebé cada dia.

Feu un comentari