Borsa de treball de personal docent numero ordre definitiu

Número d’ordre

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2022-2023 és el definitiu.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d’ordre inferior a 55.000.

Les persones que van superar la fase d’oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener i anteriors, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d’ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d’ordre superior a 60.000.

Accés a la consulta de dades


Feu un comentari