CALENDARI ADJUDICACIONS PROFESSORAT PROVISIONAL INTERÍ I SUBSTITUT

  • 27 de juny adjudicacions definitives
  • 05 juliol publicacions nomenaments de dificil provisió
  • Nomenaments d’estiu: juliol 11 i 20 de juliol.
  • Nomenaments d’estiu: agost 31 agost
  • Nomenaments telemàtics setembre: 2 setembre
  • Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Feu un comentari