Canvis en les quarantenes dels Grups de Convivència Estable (GCE)

Quina serà a partir d’ara la durada de la quarantena en els GCE?

→ Serà de 10 dies sense excepcions.És a dir, fins al 10è dia a partir de l’endemà de l´últim contacte amb el cas positiu.

Hi casos en els què es pugui allargar?
→ No, en cap cas.

Per tant, tampoc en aquests:

  • Ni quan no es disposin dels resultats de les PCR realitzades al GCE.
  • Ni quan la persona no s’ha fet la PCR perquè s’ha negat la família.
  • Ni en el cas que no s’hagin pogut arribar a programar les proves.

Quan pot retornar a les activitats educatives el GCE?

→ Un cop transcorreguts 10 dies des del darrer contacte amb la persona malaltai sempre i quan les persones del GCE no hagin presentat cap símptoma.

Cal tenir present alguna recomanació?

-Sí. Tal i com es feia abans, entre els dies 11 i 14 s’ha de tenir especial cura en l’aparició de símptomes compatibles amb COVID-19 i, si apareixen, cal contactar amb el centre de atenció primària.
Quins criteris hem seguit per decidir aquest canvi?
L’aïllament preventiu de 10 dies (quarantena) establert en contactes estrets té en compte el període màxim d’incubació del virus així com l’impacte pedagògic, social, relacional i econòmic d’un període més llarg, i el balanç risc-benefici, ja que segons les dades disponibles s’estima que només un percentatge molt baix de contactes estrets desenvolupen la Covid-19 passat el període de quarantena.
Barcelona, 11 de novembre de 2020