CAOS a les adjudicacions del professorat substitut

El professorat interí i substitut està decebut  i fart del Departament d’Educació, dels continus canvis de criteris en les adjudicacions i de moltes més coses.

El que ha passat avui amb les adjudicacions no té nom. Per a tres places que han sortit en algun servei territorial, calia convocar, il·lusionar i fer estar pendent tot el matí a milers d’interins?

Continuen havent-hi interins amb un 2000 sense plaça i les adjudicacions segueixen donant-se a dit, seleccionats per les direccions i no pel número assignat a la borsa.

Animem al professorat a què presenti recurs de reposició i que es plantegi anar al Contenciós- administratiu, per reclamar els seus drets.

EL SINDICAT ASINPRE DEMANA AL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT QUE RECORREIXI UNES ADJUDICACIONS QUE NO S’AJUSTEN A LA LLEI