2- ACREDITACIÓ COMPÈTENCIA DIGITAL DOCENT

Acreditació de la competència digital docent

Modalitats d’acreditació

Actualment, no estan habilitats els procediments per obtenir el document acreditatiu dels nivells de competència digital docent, d’ofici i de sol·licitud individual.

Mostrant l'únic resultat