centres educatius seleccionats per formar part del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres a partir del curs 2022-2023.