CINC DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES

Resolució per la qual s’aproven cinc documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2022-2023

Àmbit del currículum

– Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
– Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
– Programacions i recursos didàctics

Àmbit d’organització del centre

– Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius

Àmbit de gestió del centre

– Situacions específiques dels alumnes