A la nòmina de maig s’ha abonat la retribució corresponent al mes de juliol de 2016 al professorat substitut que complia aquests requisits: sis mesos treballats durant el curs i trenta hores de formació el mes de juliol d’aquell any 2016.

A les persones que aquell mes van percebre la prestació per atur se’ls ha descomptat aquesta quantitat de la nòmina.

Estem a l’espera d’una resposta sobre la situació dels docents que, acomplint el requisit dels sis meses treballats, no van realitzar cap formació el mes de juliol.

En el cas que, finalment es pugui cobrar el juliol del 2016 sempre que es realitzi una formació a l’any 2021, us informem de la nostra oferta de cursos amb reconeixement per aquest cobrament, perfils o mèrits.

Formulari d’inscripció