cobrament juliol Model de sol·licitud o instància

contacte

Pel cobrament de juliol cal tenir en compte que la persona ha d’al·legar la formació sempre, no serà necessari aportar-la e si ja està al ATRI però sí presentar sol.licitud per comunicar que s`ha realitzat.

Model de sol·licitud o instància