CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ 

Nota informativa sobre el concurs de mèrits d’estabilització

Properament es publicaran al DOGC convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, segons  preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. És per aquest motiu que el personal interí i el personal laboral temporal que pot resultar afectat ha d’estar degudament informat als efectes de la seva participació.

Aquest concurs de mèrits afecta places tant de personal funcionari com laboral ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.

Comprovació de l’expedient a ATRI

Si sou personal amb vinculació temporal a l’Administració de la Generalitat i teniu previst participar-hi, és important que reviseu en el portal de l’empleat públic (ATRI) el contingut de l’apartat Expedient>El meu expedient.

Hi trobareu tota la informació que consta al Registre informàtic de personal sobre la vostra vida laboral, titulacions, cursos, idiomes, català. Aquestes dades, referides al vostre vincle i als vostres mèrits, són les que disposa l’Administració de la Generalitat.

En aquest sentit, cal que comproveu que:  

  • Hi consta introduïda la vostra Titulació acadèmica.
  • Hi consta introduïda correctament la informació relativa als coneixements de llengua catalana. Si són certificats reconeguts per la Direcció General de Política Lingüística han d’anar a l’apartat específic de Titulacions de llengua catalana. 
  • Hi consta introduïda la informació relativa als coneixements ACTIC  o certificats regulats com a equivalents, que han d’aparèixer a l’apartat específic d’Acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Si teniu algun dubte o detecteu alguna errada o mancança en el vostre expedient, cal que us adreceu a la unitat de recursos humans del vostre departament perquè us ho puguin aclarir i esmenar.

Si heu prestat serveis en altres administracions en cossos o categories equivalents a les quals voleu accedir, caldrà que comproveu en el Registre a través de l’ATRI si hi consten els serveis prestats. Si no és així, podeu demanar aquesta informació a l’administració corresponent i aportar-la al vostre departament perquè la introdueixin al Registre informàtic de personal.

Procediment per a la presentació de sol·licituds

Un cop es publiquin al DOGC les convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, estarà disponible a l’apartat de Procés d’estabilització de l’ocupació  temporal del web d’Administració pública formularis d’inscripció per a totes les persones que hi vulguin participar.

És important tenir en compte que:

  • El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.
  • Es podrà fer el tràmit durant les 24 hores del dia.
  • L’ordre en què es faci la inscripció no tindrà cap impacte. Tant si es fa la sol·licitud el primer dia del termini com l’últim, la participació està garantida en igualtat de condicions per a tothom, independentment del moment en què es faci el tràmit.
  • Depenent del moment en què es faci la inscripció, si la concurrència és alta, pot haver-hi un temps d’espera. Si l’espera és llarga, es pot tornar a intentar en un altre moment, ja que el tràmit estarà operatiu durant les 24 hores del dia i durant un termini de 20 dies hàbils.
  • Per fer la inscripció no s’haurà d’aportar cap documentació, només caldrà omplir el formulari corresponent amb les dades personals, signar-lo amb identificació digital i fer el pagament de les taxes.
  • Si no compteu amb cap sistema d’identificació i signatura electrònica, podeu donar-vos d’alta de l’idCAT Mòbil. És molt fàcil d’obtenir i d’usar. També podeu fer servir el vostre certificat digital si en teniu.

Trobareu tota la informació sobre el procés d’estabilització al web d’Administració pública, a l’apartat de Procés d’estabilització de l’ocupació temporal.


Feu un comentari