CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIONAR EL DIRECTOR O DIRECTORA DE DIVERSOS CENTRES EDUCATIUS DEPENDENTS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.