CONCURS DE MÈRITS PREGUNTES FREQÜENTS

Resol els teus dubtes sobre el concurs de mèrits

Com puc assegurar-me que la sol·licitud s’ha enviat correctament?

En enviar la sol·licitud de participació rebràs un missatge electrònic amb la confirmació de la participació. A més, rebràs un altre missatge amb la carta de pagament per tal que puguis abonar els drets de participació.
La sol·licitud només es considerarà presentada quan hagis tramitat la sol·licitud i n’hagis pagat l’import corresponent, dins del termini indicat.

En la llista provisional de persones admeses i excloses podràs veure si la teva sol·licitud ha estat admesa. Si hi surts com a persona exclosa, pots fer la reclamació que consideris oportuna a través del teu espai personal i en el termini indicat.

Tinc problemes per accedir a la sol·licitud de participació o falla l’aplicació. Què puc fer?

En funció del moment en què facis la sol·licitud, com que es preveu una alta participació, és possible que el temps d’espera sigui alt o, un cop iniciada la sol·licitud, es pugui perdre la connexió.

No et preocupis, perquè les dades que ja hagis introduït quedaran desades i es recuperaran automàticament quan hi tornis a entrar des de “Fes la sol·licitud de participació” i t’identifiquis digitalment.

El tràmit estarà operatiu del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022, durant les 24 hores del dia.

Prova d’entrar de nou uns minuts després o en un altre horari. La data en què presentis la sol·licitud no tindrà cap mena impacte en el resultat del procediment. El que compta és que la presentis dins de termini!

Hi poden haver diverses causes:

 1. L’arxiu que vols adjuntar té una mida superior a 3.072 KB.
  Per solucionar-ho:
  • Genera el document en blanc i negre i amb una resolució inferior a 200 DPI.
  • Si és necessari, redueix la resolució (DPI). Per fer-ho, pots usar un programa que permeti comprimir arxius. Per exemple: https://www.adobe.com/es/acrobat/online/compress-pdf.html

   Tingues en compte que només s’acceptaran els arxius en format PDF.
 2. Has adjuntat un document que ja has incorporat en un altre apartat:
  • L’aplicació que gestiona les sol·licituds, no permet ajuntar un mateix arxiu dues vegades encara que sigui en apartats diferents.
  • Què pots fer:
   1. Tria l’opció: ‘Seleccionar documentació’
   2. S’obre desplegable amb els arxius que ja has adjuntat prèviament
   3. Selecciona el document que vols que consti en aquest apartat
 3. Has adjuntat l’arxiu per error en un altre apartat i l’has esborrat, però ha quedat gravat en la memòria cau:
  • Encara que hagis esborrat l’arxiu, aquest queda gravat en la memòria cau. Per solucionar-ho, canvia el nom de l’arxiu i adjunta’l novament a l’apartat corresponent.

Tingues en compte que tota la documentació l’has de trametre mitjançant la sol·licitud de participació: no s’accepta l’enviament per cap altra via.

Què faig si hi ha un error en les dades que consten a la sol·licitud?

Si detectes alguna errada en les teves dades personals i/o de contacte, pots esmenar-les quan s’hagi publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, formulant una reclamació a través del teu espai personal.

El termini per presentar-la és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

Puc sol·licitar la devolució de la taxa?

La devolució de la taxa només és procedent quan no hi ha supòsits d’exclusió del procediment selectiu per una causa imputable a la persona interessada.

Si consideres que concorren causes de força major justificades, pots sol·licitar la devolució de la taxa:

Puc anul·lar la meva sol·licitud de participació i fer-ne una nova?

No. Un cop tramitada definitivament la sol·licitud de participació, no la pots anul·lar ni modificar, ni tampoc fer-ne una de nova.

Tens dubtes o no estàs d’acord amb la puntuació de l’autobarem que apareix en la teva sol·licitud?

La puntuació de l’autobarem de la sol·licitud és orientativa.

L’aplicació recull tant la informació que consta al teu expedient com la que has introduït de forma manual i fa un càlcul orientatiu perquè et puguis fer una idea de la puntuació dels teus mèrits.

Posteriorment el tribunal revisarà els mèrits i la puntuació que consten en la sol·licitud i publicarà la puntuació provisional dels mèrits. En cas que no hi estiguis d’acord, podràs interposar una reclamació al·legant el que consideris i aportant la documentació justificativa en el període de reclamació corresponent.

Només es valoraran els mèrits que hagis fet constar a la teva sol·licitud. Per tant, no podràs al·legar ni reclamar aquells mèrits que no hagis incorporat en la mateixa sol·licitud.

La puntuació total de l’apartat de l’experiència docent no és correspon a la suma dels subapartats

Tingues en compte que:

 • la puntuació total de l’apartat de l’experiència docent és com a màxim de 7 punts;
 • el temps d’experiència màxima computable és de 10 anys. És a dir, independentment dels anys treballats que especifiquis en cada subapartat, l’aplicació puntua un màxim de 10 anys. Tot i que la puntuació que veus en cada subapartat es correspon a tots els anys d’experiència, en el còmput total per l’experiència docent suma únicament la part corresponent fins a arribar a un màxim de 10 anys. Per beneficiar-te, l’aplicació sempre comença agafant els anys des del subapartat 1.1 i va afegint-ne la resta fins als 10 anys o a la puntuació màxima de 7 punts. Aquesta situació quedarà explícitament reflectida quan tramitis definitivament la sol·licitud i accedeixis al resguard de presentació.

El tribunal revisarà i validarà aquests mèrits i la puntuació que consten en la sol·licitud i publicarà la puntuació provisional de mèrits.

En cas que no estiguis d’acord amb la puntuació provisional, disposaràs de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per interposar una reclamació referida a aquesta valoració, dins de l’espai personal de l’aplicació.

Només es valoraran els mèrits que hagis fet constar a la teva sol·licitud. Per tant, no podràs al·legar ni reclamar aquells mèrits que no hagis incorporat a l’aplicació en presentar la sol·licitud.

El que consta al meu expedient electrònic és incorrecte i, per això, l’autobarem no em puntua correctament. Puc modificar-ho?

La informació que es carrega automàticament en la sol·licitud de participació és la que consta en el registre de personal docent del Departament d’Educació i, en aquests moments, no pots modificar-la. L’aplicació recull aquesta informació de forma automàtica, amb què s’obté una puntuació provisional.

Si no estàs conforme amb aquesta puntuació o amb alguna dada, disposaràs de deu dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la valoració provisional de mèrits, per interposar una reclamació i aportar la documentació justificativa corresponent.

Les reclamacions s’hauran de fer des de l’espai personal de l’aplicació.

Puntua la meva experiència docent en una llar d’infants?

Sí, però només si has impartit aquest primer cicle d’educació infantil com a educadora; no puntua si has fet tasques de suport a una llar d’infants.

Si has treballat com a educadora, cal que al·leguis la teva experiència docent de forma manual i adjuntis la documentació justificativa següent:

 1. Certificat expedit per la direcció del centre o contractes laborals o nomenaments com a personal interí. En la documentació hi ha de constar el cos, l’especialitat i les dates exactes d’inici i de finalització.
 2. Informe de vida laboral.

No puc seleccionar el cos al qual vull optar. Què puc fer?

És possible que l’aplicació que gestiona les sol·licituds de participació no reconegui la teva formació pedagògica i didàctica. En aquest cas, pots afegir-la de forma manual. Escull l’opció del desplegable que més s’ajusti a la teva titulació.

No puc introduir el meu postgrau a l’apartat de titulacions. Què puc fer?

A l’apartat de titulacions, només es poden incloure estudis oficials de postgrau, i així ho ha d’indicar el teu títol.

Si la teva titulació és un títol propi de la universitat on l’has cursat, la pots incloure en l’apartat de formació permanent.

No puc incloure el diploma d’estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora. Què faig?

Si has al·legat el títol de doctor o doctora, no pots al·legar el diploma d’estudis avançats / suficiència investigadora.

Si no has al·legat un doctorat, marca l’opció de doctorat, indicant la data d’obtenció i adjunta el teu diploma d’estudis avançats / suficiència investigadora. D’aquesta manera, l’aplicació ho comptabilitzarà correctament a l’apartat corresponent.

Posteriorment, el tribunal revisarà i validarà tots els mèrits que hagis al·legat.

Puntua el meu certificat d’ACTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació” i és un certificat acreditatiu de la competència digital.

Per tant, l’ACTIC és una acreditació i no una formació, i no puntua en cap dels apartats del barem de mèrits.

Per què no puntua el meu certificat de nivell avançat (B2)?

Independent de la data d’obtenció del teu certificat, d’acord amb les equivalències vigents, establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), es consideren de nivell avançat les titulacions dels nivells C1 i C2 del Marc europeu comú de referència.

Per tant, només puntuen els certificats reconeguts actualment de nivell avançat.

Feu un comentari