Concurs de trasllats publicació llistes provisionals secundària

Llista amb l’adjudicació provisional dels cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació

Es poden presentar reclamacions del 5 al 18 de març.

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

Model de reclamació 

Sol·licitud de desistiment

Accés a l’aplicació Tramesa del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment

Disponible a partir del 5 de març.

Llistats generals per cognoms

  1. Listado de participantes. Letras A-E PDF
  2. Listado de participantes. Letras F-L PDF
  3. Listado de participantes. Letras M- PDF
  4. Listado de participantes. Letras R-Z PDF

Llista amb l’adjudicació provisional de la Inspecció d’Educació

  1. Listado de participantes. Letras A-Z