Concurs de trasllats publicació llistes definitives secundària,inspecció

inspecció

Llista amb l’adjudicació dedinitiva dels cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés a la llista de participants amb el codi d’usuari temporal

Llistats generals per cognoms secundària

  1. Listado de participantes. Letras A-E PDF
  2. Listado de particpantes. Letras F- PDF
  3. Listado de participantes. Letras M-QPDF
  4. Listado de particpantes. Letras R-Z PDF

Llista amb l’adjudicació definitiva de la Inspecció d’Educació

  1. Listado de participnates. Letras A-Z PDF