concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d’Educació