CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS MODIFICACIÓ DE LA LLISTA