CONCURS OPOSICIÓ TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL tècnic/a RESOL PARCIALMENT