Consulta i modificació de dades de la borsa de treball de personal docent

Del 12 al 19 de setembre les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs.

Del 22 d’abril al 2 de maig de 2022, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2022-2023. Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l’inici del curs 2022-2023.

El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2022-2023 són els següents:

  • Del 12 al 19 de setembre de 2022
  • Del 14 al 21 de novembre de 2022
  • Del 23 al 30 de gener de 2023
  • Del 20 al 27 de març de 2023

Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Consulta de dades 

Deixa un comentari