CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del dia 14 al 23 de maig de 2024 les persones interessades poden consultar i modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal interí docent. Aquestes modificacions tindran efectes en els primers nomenaments del curs 2024-2025.

El número d’ordre de la borsa de treball 2024-2025 és provisional.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut a la llista provisional és del 14 al 23 de maig, ambdós inclosos.

A partir del dia 1 de setembre de 2024 es poden modificar les dades en qualsevol moment al llarg del curs escolar, les modificacions produiran efectes a partir del moment en què es realitzin.

En cas que es presenti nova documentació als serveis territorials, cal que s’adjunti també la declaració responsable que indica l’autenticitat de la còpia dels documents.

Feu un comentari