CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin al dia següent de la modificació

El número d’ordre de la borsa de treball del personal interí docent del curs 2023-2024 és definitiu.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2023-2024 són els següents:

  • Del 22 al 29 de gener de 2024
  • Del 11 al 18 de març de 2024

Si escau, s’obriran períodes amb caràcter excepcional:


Feu un comentari