CONSULTA I MODIFICACIÓ DE DADES EXCEPCIONAL

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Consulta i modificació de dades (període excepcional

Del 8 al 10 de maig de 2024 les persones interessades podeu modificar en línia les dades que consten a la borsa (7.5.2024)

En cas que es presenti nova documentació als serveis territorials, cal que s’adjunti també la declaració responsable que indica l’autenticitat de la còpia dels documents.

Feu un comentari