Convocatòria a l’acte adjudicació de llocs de treball personal laboral

    Annex 1 – 1.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 300 – personal funcionari) (Informació consolidada a data 12.12.2022).

    Annex 1 – 1.b  Relació de persones aspirants proposades per a contractació laboral fixa subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 400 – personal laboral) (Informació consolidada a data 12.12.2022

    Annex 1 – 2.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball (convocatòria núm. 300 – personal funcionari) (Informació consolidada a data 12.12.2022)

    Annex 1 – 2.b – Relació de persones aspirants proposades per a contractació laboral fixa subjectes a sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball (convocatòria núm. 400 – personal laboral)  (Informació consolidada a data 12.12.2022)

    Feu un comentari