CONVOCATÒRIA CONCURS MÈRITS ALTRES COMUNITATS

S’ha publicat un procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, el cos de mestres i els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny

A la resta de comunitats a excepció de quatre comunitats que van per lliure

Termini de presentació de sol·licituds i pagament de taxes: del 21 de novembre al 21 de desembre del 2022.

Places convocades per les Administracions educatives de les CC.AA. signants l’Acord de la Conferència sectorial d’Educació de 2 de novembre de 2022

Per participar en el procediment

Presentar la sol·licitud amb l’autobarem i pagar les taxes. Del 21 de novembre al 21 de desembre del 2022.
Sol·licitar cita prèvia telemàtica. Del 22 de novembre fins al 13 de gener del 2022.
Aportar la documentació acreditativa dels mèrits. Des del 23 de desembre fins al 17 de gener de 2023

COMUNITAT VALENCIANA

DOCUMENTS I ACCÉS ALS TRÀMITS
Autobarem (Castellà / Valencià)
Guia d’usuari del tràmit d’inscripció al procediment extraordinari d’estabilització (Castellà / Valencià)
Accés al tràmit d’inscripció al procediment extraordinari d’estabilització (una sol·licitud diferent per cada especialitat NOMÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL o CL@VE de la persona interessada)
Guia d’usuari del tràmit de documentació sensible per a casos de diversitat funcional, violència de gènere i reconeixement d’identitat de gènere (Castellà / Valencià)
Accés al tràmit d’aportació de documentació sensible

Tota la informació detallada i actualitzada en aquesta pàgina del web de Conselleria.

Convocatorias gestionadas por las Comunidades Autónomas