Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius