CONVOCATÒRIA DE CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS I CAPACITATS PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (fUNCIONARIS)