CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER L’ACCÉS AL COS INSPECTORS D’EDUACIÓ