convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

La relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes-

Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits. poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats des del 21 de juny fins al 21 desembre.

Feu un comentari