CRITERIS DE CORRECCIÓ OPOSICIONS ORDINARIES 2024

Aquests criteris de correcció especifiquen les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les parts de la prova.

Cos de professors d’ensenyament secundari

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny

Cos de mestres

Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

Feu un comentari