CURRÍCULUM EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

Actualització de continguts. Informació i pdfs descarregables per matèries

Cursos 1r i 3r d’ESO

El Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica defineix l’estructura d’un currículum competencial que inclou, com a novetat, el perfil de sortida, les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions.

S’han publicat diversos documents que contribueixen al desplegament d’aquest currículum.

Informes d’avaluació

Orientacions per a l’elaboració dels informes d’avaluació a l’educació bàsica

Aranès i Literatura a l’Aran, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Catalana i Literatura

Arts Escèniques i Dansa

Biologia i Geologia

Ciències Socials: Geografia i Història

Cultura Clàssica

Digitalització

Economia Bàsica

Educació en Valors Cívics i Ètics

Educació Física

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (1r-3r). Expressió Artística (4t)

Emprenedoria (1r-3r)

Emprenedoria (4t)

Filosofia

Física i Química

Formació i Orientació Personal i Professional

Llatí: Llengua i Cultura

Llengua Estrangera

Matemàtiques

Música

Robòtica i Programació

Segona Llengua Estrangera

Tecnologia

Tecnologia i Digitalització

BATXILLERAT

CURRÍCULUM 171/2022

Matèries comunes

Matèries obligatòries de modalitat

Matèries de modalitat

Matèries optatives

El Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació d​els ensenyaments de batxillerat defineix l’estructura d’un currículum competencial i flexible que inclou, com a novetat, les competències clau, els indicadors competencials al final de l’etapa i els nous elements curriculars per al desplegament de les matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, sabers i situacions.

Les principals novetats són les següents:

  1. Enfocament competencial, que combina continguts de les matèries amb capacitats personals per resoldre situacions problemàtiques. L’avaluació és en consonància amb aquest model.
  2. Preparació per al recorregut acadèmic posterior, combinada amb un fort component orientador.
  3. Increment de la dedicació horària de les matèries optatives, especialment a 1r de batxillerat.
  4. Incorporació d’una nova modalitat, el batxillerat general, que comença en format pilot en 12 centres.

Dins del desplegament ja iniciat d’aquest currículum s’han publicat, igualment, models d’avaluació per a les matèries comunes i de modalitat del batxillerat.

Els centres educatius tindran tres anys per desenvolupar el seu projecte educatiu pel que fa a les matèries optatives.

Batxillerat. Curs 2022-2023. Infografia