Curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021

Professorat interí o substitut nomenat per a tot aquest curs sense una experiència prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat la formació per al professorat interí en cursos anteriors.

Aquesta formació específica és la fase de formació del Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat interí i substitut

Objectius

Acollir i acompanyar el professorat interí novell en els inicis de la seva dedicació professional, complementant la tasca de la fase de tutoria de centre amb una formació que ajudi a millorar les seves competències professionals.

Oferir eines, recursos i estratègies de gestió de l’aula i de desenvolupament de les tasques relacionades amb la tutoria i l’orientació de l’alumnat i les seves famílies.

Contribuir a millorar les pràctiques docents per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Estructura i continguts

En format virtual.

Mòdul Títol Hores totals (format virtual)
1

Sistema educatiu: objectius i prioritats

Funcions i competències docents

Treball en equip

Organització dels centres docents

5h
2 Estratègies metodològiques de gestió de l’aula. Aula digital 5h
3 Salut del personal docent. Seguretat i riscos laborals 5h
4

Aprenentatge competencial

Programació i avaluació

5h
5 Escola inclusiva, atenció a la diversitat i la interculturalitat 5h
6 Tutoria i seguiment de l’alumnat 5h
  TOTAL 30h
Certificació

Tindran dret a certificació les persones que acreditin l’aprofitament del curs:

  • La presentació de les tasques proposades de manera satisfactòria
  • El 80% d’assistència a les sessions sincròniques
  • La tramesa del qüestionari d’avaluació

El certificat es podrà consultar a els meus certificats.

Calendari i inscripció
  • Inscripcions: del 30 de novembre a l’11 de desembre
  • Consulta d’adjudicacions: 18 de desembre
  • Inici de les sessions formatives: a partir del 11 de gener

Properament s’obrirà la inscripció