CURS SUPÒSITS PRÀCTIS COS MESTRES

Curs de 15 hores
Modalitat: (8 hores de videoconferències i 7 hores on-line).
Metodologia: es donaran indicacions per l’elaboració la situació d’aprenentatge de la prova pràctica.

Inici del curs 29 de desembre

Preu 100 € afiliats ASINPRE  NO afiliats  175

Horari de 9 a 11 hores

Més informació i matricula

                          AFILIA’T