DATES CLAU DEL CALENDARI CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 3 d’octubre de 2022 (Últims dies)
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: novembre de 2022 (previsió)
  • Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses