Delegar la contractació del servei de menjador escolar en els/les directors/es dels centres educatius, al Maresme-Vallès Oriental