Personal funcionari de carrera i en pràctiques

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera: de l’1 al 10 de juny de 2021

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes:

Tenen el mateix termini. Cal demanar la sol·licitud de participació a: csaltresccaa.educacio@gencat.cat

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Presentació de sol·licituds de professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021

Presentació de sol·licituds: La sol·licitud es realitza prèvia comunicació dels serveis territorials d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona.