El complement per maternitat els pensionistes de Classes Passives que reuneixin els requisits legals podran cobrar-ho.

El Suprem reconeix que els pares també tenen dret a rebre un complement de maternitat amb la jubilació.

El TSJ de Madrid, rectifica el seu criteri i concedeix el complement per maternitat als pensionistes de Classes Passives que reuneixin els requisits legals.

Més informació