El Congrés dels Diputats aprova el Projecte de llei interins, continuará LA SEVA TRAMITACIÓ AL SENAT

Una llei per a rentar la cara dels polítics, però ineficaç per a reduir la temporalitat dels interins.

Només els interins que portin en la seva plaça de manera ininterrompuda des d’abans de 2016 podran accedir o quedar-se la seva plaça amb ‘només’ un concurs de mèrits. És a dir, que no hauran de fer oposició.

En canvi, tots aquells que siguin interins des de 2016 no gaudiran d’aquest avantatge. Ells sí que hauran d’afrontar una oposició que podrà ser no eliminatòria.

Els interins del sector sanitari i de l’ensenyament seran les excepcions a aquests terminis se’ls aplicarà, però un any més tard i amb una normativa pròpia.

En qualsevol cas, hi ha molts dubtes de la constitucionalitat del futur projecte de llei, ja que limita la lliure concurrència en generar unes condicions diferencials per als interins en les ofertes públiques d’ocupació.

L’actual redactat els interins que porten en la seva plaça menys de cinc anys (però més de tres) de manera ininterrompuda i que han de sotmetre’s a una prova d’oposició portin als tribunals aquest projecte de llei.

Projecte de llei PDF