El PROCICAT regula les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars en el marc de la pandèmia

A les activitats extraescolars caldrà fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable i conservar-lo durant almenys un mes

El nou pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en relació amb les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars té com a objectiu concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat.

Extraescolars

El pla s’aplica a les activitats organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes, les seccions esportives i les associacions esportives escolars o figures anàlogues. També s’apliquen, sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

  • Sempre que sigui possible, les activitats han de tenir lloc a l’aire lliure.
  • Cal fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) i conservar-lo durant al menys un mes.
  • La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant.
  • La mascareta és obligatòria a partir dels sis anys, excepte quan la pràctica esportiva la faci incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant i quan estigui contraindicada per motius de salut.
  • Els vestidors només s’han de fer servir de manera simultània per infants i adolescents del mateix grup estable de l’activitat i cal mantenir, igual que a les dutxes, la distància de seguretat. El nombre de persones que els utilitzin, per tant, ho ha de garantir.
  • Els esdeveniments en els centres educatius s’han de fer sense públic, sense perjudici del que estableixin les competicions federades i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Colònies i sortides escolars

Les sortides d’un dia s’han d’organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l’activitat lectiva. Tindran un o més monitors.

Sigui amb allotjament o sense, grups de centres educatius diferents poden coincidir en una mateixa instal·lació, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat.

Pla sectorial.

Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.