El Suprem ratifica la sentència que obliga tots els funcionaris interins a fer oposicions per aconseguir plaça

El Suprem ratifica la sentència que obliga tots els funcionaris interins a fer oposicions per aconseguir plaça.
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació, interposat per l’Associació Interins i Laborals (Anil) a la sentència emesa per l’Audiència Nacional el 4 de novembre de 2019, en la qual s’establia l’obligació que els interins que durant molt de temps han prestat serveis a l’Administració, tinguin també de passar per una oposició per accedir a la funció pública com a funcionaris de carrera.

El sindicat ANIL reclamava que els interins amb un contracte temporal de llarga durada, se sotmetin a un concurs de mèrits específic, sense haver de passar per una oposició.

La Secció d’Admissió de la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Suprem acorda en la providència, l’inadmissió a tràmit.

La sentència data 4 de novembre de 2019, l’Audiència Nacional conclou que aquesta pretensió que al personal interí de llarga durada se li eximeixi de sotmetre a unes proves objectives d’avaluació dels seus coneixements «no té cap base jurídica», ja que tant la jurisprudència del Constitucional com del Tribunal Suprem avalen «la preferència pel sistema selectiu d’oposició i el rebuig a les oposicions restringides i la prohibició d’integració automàtica».

Com anem sostenint, no hi ha cap norma que habiliti estabilitat en l’ocupació al personal temporal objecte d’un abús, ja que tota la nostra normativa funcionarial es basa en el fet que, només tenen dret a fixesa, aquells empleats públics que han superat un procés selectiu convocat per a obtenir la condició de funcionari de carrera, empleat estatutari fix o empleat laboral fix.

Qualsevol pretensió encaminada a obtenir estabilitat en l’ocupació emparant-se en un concurs de mèrits en la nostra opinió, està condemnada al fracàs.