La Sala considera que no pot aplicar-se a aquest cas, com va fer el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 8 en primera instància, la sentència dictada el 19 març de 2020 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), ja que no concorre una successió de contractacions temporals sinó una única relació laboral prolongada en el temps, segons ha informat el TSJCV.

Butlletí Sentencia