Portal Atri

Permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud,
escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica.

Petició genèrica
Cita prèvia

En aquest espai podeu concertar cita prèvia a diferents oficines de la Generalitat de Catalunya
LINK
Acreditació de perfils professionals

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent

LINK
ESTADIS DOCENTS
Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent
Reconeixement d’activitats de formació permanent per al professorat