Es crea el títol de tècnic o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana, i se n’estableix el currículum.